سلامت Archives - خبرنیوز

06خرداد
کرونا تمام نشده؛ فریب عادی سازی عمومی را نخورید

کرونا تمام نشده؛ فریب عادی سازی عمومی را نخورید

پخش کرونا را با شبرنگ آزمایش کردند. باور کنید کرونا تمام نشده. فریب عادی سازی عمومی را نخورید.

03خرداد
جهان در چند قدمی تولید واکسن کرونا
خبر امیدوار کننده درساخت واکسن کرونا

جهان در چند قدمی تولید واکسن کرونا

چیزی یافت نشد !
برچسب ها