علم و فناوری

آزمایش سریع ترین قطار دنیا در ژاپن

آزمایش سریع ترین قطار دنیا در ژاپن

ژاپن سریع ترین قطار تندروی خود را آزمایش می کند. این قطار قادر است سرعتی بالغ بر 400 کیلومتر در ساعت را بپیماید. 

زمانی که این قطار حدود سال 2030 فعالیت خود را آغاز کند، سرعتی بالای 360 کیلومتر در ساعت خواهد داشت که این امر آن را به سریع ترین قطار دنیا تبدیل خواهد کرد. 

این قطار حتی از قطار فاکسینگ چین نیز سریع تر خواهد بود. 

ظاهر این قطار سریع السیر مانند 10 اتومبیل و یک بینی بلند است. 

این اقدام شروع مرجله جدیدی در صنعت قطار و خطوط ریلی خواهد بود و این سیستم را به سمت خدمات ریلی سریع تر سوق خواهد داد. 

ارسال دیدگاه