سایر ورزش ها

تاریخ‌سازی بوکسور زن ایرانی مقابل حریف فرانسوی

تاریخ‌سازی بوکسور زن ایرانی مقابل حریف فرانسوی

صدف خادم بوکسور ایرانی موفق شد حریف فرانسوی خود را شکست دهد.

این اولین بار است که یک بوکسور زن ایرانی در مسابقات بین المللی شرکت می کند و برنده می شود.

صدف خادم بوکسور ایرانی که با نام ایران و به صورت مستقل در مسابقات فرانسه شرکت کرده موفق شد شب گذشته آن شووان فرانسوی را در سه راند شکست دهد تا گام بلندی برای المپیک بردارد. خادم در این مسابقات با نام ایران و به صورت مستقل شرکت کرده است.

ارسال دیدگاه