ایران

ایران، آمریکا را به افزایش تنش در منطقه متهم کرد

ایران، آمریکا را به افزایش تنش در منطقه متهم کرد

به دنبال زیر سوال رفتن موضوع تهدید کردن آمریکا از سوی ایران، مقامات ارشد ایران به آمریکا در مورد درگیری و کشمکش هشدار دادند.

مقامات ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه ای، اعلام کردند که تهران به دنبال جنگ و آسیب رساندن به منطقه نیست.

ایران اتهام حمله به تانکرهای نفت در خلیج فارس و ایستگاه نفتی عربستان سعودی را رد کرد و آمریکا را به افزایش تنش بین واشنگتن و تهران متهم کرد. 

به گفته یکی از مقامات آمریکا، جلسه اعضای امنیت ملی ترامپ که با هدف بررسی گزینه های نظامی برگزار شد، به این نتیجه رسید که آمریکا باید برای هر چیزی آماده باشد. 

این فرد همچنین اعلام کرد که یکی از تصمیمات گرفته شده در این جلسه، اعزام 100 هزار سرباز آمریکایی به خاورمیانه برای عقب نشینی کردن ایران از برنامه هسته ای خود بوده است. 

این گزارش ها به دنبال افزایش تنش میان آمریکا و ایران در هفته های اخیر اعلام شده است. در این مدت، آمریکا تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال کرد و چند ناو هواپیما بر و سیستم پاتریوت در خلیج فارس مستقر کرد. 

ارسال دیدگاه