ورزش

آجرلو: کارشناسی می‌گویم پرسپولیس ۱۰ هزار میلیارد می‌ارزد

ارسال دیدگاه