علم و فناوری

گلایه پروفسور جلالی، پدر IT ایران از بی اعتنایی مسئولین

ارسال دیدگاه