علم و فناوری

پرتاب نخستین ماهواره نقشه‌برداری با دقت فرومتر به فضا در چین

ارسال دیدگاه