سیاسی

توضیحات شمخانی در مورد تاخیر در بیان علت سقوط هواپیما

ارسال دیدگاه