سیاسی

مشاور ترامپ: به نفع ترامپ است که کمتر حرف بزند

ارسال دیدگاه