خبرهای داغ

پلیس ترکیه با کردهای معترض به شدت برخورد کرد

ارسال دیدگاه