هنر و سینما

صحبت سانسور شده امیر آقایی هنگام دریافت سیمرغ بلورین

ارسال دیدگاه