هنر و سینما

مجید شاه‌حسینی: صفت غالب سینمای ما، شده مضحکه

ارسال دیدگاه