آخرین خبرها
ایستادن روحانی مقابل آمریکا

ایستادن روحانی مقابل آمریکا

رئیس‌جمهور: انتظار دارید سپاه پاسداران مورد غضب و کینه آمریکا و اسرائیل نباشد،‌ آنها در طول ۴۰ سال تمام توطئه‌های مختلفی را علیه ملت ایران و سپاه به کار گرفتند.