اهدا کلیه بدون دلال!

روز جهانی کلیه (WKD) یک کمپین جهانی به جهت افزایش آگاهی در زمینه سلامت است که بر اهمیت کلیه ها و کاهش فراوانی و تأثیر بیماری‌های کلیوی و مشکلات بهداشتی مرتبط با آن در سراسر جهان متمرکز است

کلیه در بدن انسان نقشی حیاتی را ایفا میکند و در واقع انسان بدون کلیه ادامه حیات برایش مقدور نیست.شاید فکر کنید کلمه کلیه کلمه ای فارسی است اما باید بگوییم که کلیه کلمه ای عربی میباشد.